دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

بیست و دومین جلسه شورای پژوهشی مرکز

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰

بیست و یکمین جلسه شورای پژوهشی مرکز

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

مقایسه دستگاه سنجش تراکم لود میکروبی ساخت شرکت کهربا صنعت با اصل انگلیسی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

برگزاری سومین دوره کارگاه Real time PCR

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

بیست و سومین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۹ بهمن ۱۴۰۰

سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸

دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

..

ادامه...
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه